Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Organisationsutveckling

Om mig... 

Mitt företag Se Möjligheterna - Organisationsutveckling är baserat på tron att kundens behov är av yttersta betydelse. För att kunna möta just dina behov startar vi tillsammans med att göra en behovsanalys.Vi inventerar nuläget för att finna ut vilka utmaningar verksamheten eller individen står inför och vilken väg som lämpligtvis kan vara den bästa för att matcha dessa utmaningar.

Jag heter Suzanne Ilien, är beteendevetare från Lunds Universitet, diplomerad coach samt studievägledare.Har en gedigen arbetserfarenhet bakom mig från olika organisationer. Att verka som entreprenör har också varit en del av min karriär.


Är certifierad användare av Fokusprofilen, Garuda AB. Fokusprofilen beskriver vilken typ av arbetsuppgifter respondenten väljer att fokusera sin tid och energi på samt ger möjlighet till feedback (360) från omgivningen.Läs mer under fliken samarbetspartners.

Jag välkomnar möjligheten att få ditt förtroende och ge dig det bästa.

Det är du och din verksamhet värd!