Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Organisationsutveckling

Samarbetspartners

Se Möjligheterna -Organisationsutveckling är certifierad användare av Fokusprofilen.

Fokusprofilen är ett utmärkt verktyg och samtalsunderlag vid ledarskaps-och teamutveckling, utvecklingssamtal/individuell utveckling samt vid sammansättning av nya projektgrupper. Profilen beskriver vilken typ av arbetsuppgifter respondenten väljer att fokusera sin tid och energi på samt ger möjlighet till både spegelprofil (feedback 360) och kravprofil inför tjänstetillsättning. Resultat - ökad självinsikt, ökad förståelse i relationer med andra, kompletterande team samt förbättrad kommunikation. Återkopplingen sker respektfullt och följer etiska regler.

Garuda är ett väletablerat Human Resourceföretag som under mer än 20-års tid försett den svenska och europeiska marknaden med kvalitetssäkrade analysverktyg för bl.a. rekrytering, coaching och teamutveckling. Idag finns deras kunder, underkonsulter och certifierade användare i en rad olika länder över hela världen. Garuda AB är ett HRK-auktoriserat företag (Branschföreningen för Human Resourcekonsulter) vilket innebär att deras verktyg och HR-tjänster är granskade ut ett vetenskapligt,etiskt och metodologiskt perspektiv.

Övriga samarbetspartners

Emergenetics International