Organisationsutveckling

Se Möjligheterna- Organisationsutveckling

Suzanne Ilien, organisationskonsult

Hägervägen 3

237 37 Bjärred

Telefon:070-467 83 18

E-mail: [email protected]

Din integritet är viktig för mig. Personuppgifter behandlas enligt GDPR

Dataskyddsförordningen

Om du vill ta bort lagrad information eller har frågor kontakta [email protected]

För ytterligare infomation, kontakta mig gärna.

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Thank you! Your message was sent successfully.